FONT TAG


 <font> タグの設定

<font> の属性
<font> 〜 </font> color= フォントの色 16進数または色名で表す。
size=n フォントサイズ n=1〜7(7が最大)
size=+n BASEFONT に対する相対値
<basefont> size=n ベースフォントサイズの指定 n=1〜7

 <font> 実例


<font size=1>FONT SIZE = 1</font><br>
<font size=2>FONT SIZE = 2</font><br>
<font size=3>FONT SIZE = 3</font><br>
<font size=4>FONT SIZE = 4</font><br>
<font size=5>FONT SIZE = 5</font><br>
<font size=6>FONT SIZE = 6</font><br>
<font size=7>FONT SIZE = 7</font><br>
FONT SIZE = 1
FONT SIZE = 2
FONT SIZE = 3
FONT SIZE = 4
FONT SIZE = 5
FONT SIZE = 6
FONT SIZE = 7


BASEFONT SIZE を基準にしてサイズを+できます。
デフォルトでは BASEFONT SIZE=3 になります。
+の結果,値が 7 以上のときは最大値の 7 になります。
また,値が 1 以下になるときは最小値の 1 になります。

<basefont size=4>
現在の BASEFONT SIZE は4です。<br>
<font size="-4">FONT SIZE="-4" (SIZE=4-4→1)</font><br>
<font size="-1">FONT SIZE="-1" (SIZE=4-1=3)</font><br>
<font size="+2">FONT SIZE="+2" (SIZE=4+2=6)</font><br>
<font size="+4">FONT SIZE="+4" (SIZE=4+4→7)</font><br>
<basefont size=3>
BASEFONT SIZE=3 にしました。
現在の BASEFONT SIZE は4です。
FONT SIZE="-4" (SIZE=4-4→1)
FONT SIZE="-1" (SIZE=4-1=3)
FONT SIZE="+2" (SIZE=4+2=6)
FONT SIZE="+4" (SIZE=4+4→7)
BASEFONT SIZE=3 にしました。


<font size=7>
  <font color=red>F</font>
  <font color=orange>O</font>
  <font color=blue>N</font>
  <font color=green>T</font>
</font>
F O N T


戻る